Kinderen met LongCovid
Alle kinderen hebben recht op een positieve toekomst
 

H7: Klachten bij long covid


Veel gehoorde klachten zijn (niet beperkt tot):


• POTS.
• PEM.
• Ernstige vermoeidheid/ problemen in de energievoorziening.
• Hoge hartslag en hartkloppingen.
• Erge dorst (los van diabetes).
• Kortademig (minder vaak bij kinderen).
• Ernstige en/ of dagelijkse hoofdpijn.
• Grote problemen met concentreren (new onset).
• Zware/ slappe benen, pijn in de benen.
• Spierpijn/ gewrichtspijn.
• Maag/darm problemen, misselijkheid, buikpijn, problemen met maaglediging.
• Zenuwpijn, huidpijn.
• Prikkelverwerkingsstoornis.
• Geluid en licht gevoeligheid.
• Oorsuizen, fluiten (tinnitus).
• Koorts.
• Geur- en smaakverlies.
• Haarverlies, huiduitslag.
• Ontwikkeling allergieën.
• Conjunctivitis (sicca) en droge ogen syndroom.

 
 
E-mailen
Info